Oficjalne zakończenie przebudowy kolejnych dróg powiatowych

otwarcie drogi

10 lipca br. w Celinach (gm. Trzebieszów) odbyło się oficjalne zakończenie przebudowy dwóch dróg powiatowych na odcinkach Krynka – Celiny oraz Celiny – Gołowierzchy – Wółka Konopna – granica powiatu.

W uroczystości udział wzięli: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Senator RP  Stanisław Gogacz, Posłowie na Sejm Krzysztof Głuchowski i Sławomir Skwarek, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Ryszard Szczygieł, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Krzyszczak,  Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Członek Zarządu Powiatu Władysław Karaś, Skarbnik Powiatu – Monika Wodyk – Netczuk, Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, Radni Gminy Trzebieszów na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – Andrzejem Nurzyńskim, Wójt Gminy Trzebieszów – Mirosław Szekalis, przedstawiciele KGW, OSP, mieszkańcy okolicznych miejscowości, zaproszeni goście.

Uroczystość prowadził Radny Powiatu Łukowskiego Bartłomiej Bryk.

Poświęcenia inwestycji dokonali: Ksiądz Andrzej Majchrzak – proboszcz Parafii Św. Józefa w Celinach oraz  Ksiądz Kanonik Józef Sobotka – proboszcz Parafii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie.

W ramach zrealizowanego zadania zostało przebudowanych ponad 11 kilometrów dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebieszów w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z siedzibą w Łukowie przy udziale lokalnych podwykonawców.

 Całkowita wartość zrealizowanego projektu, który obejmował jeszcze przebudowę jednej drogi na terenie sąsiedniej Gminy Łuków, wyniosła 19.922.056,91 złotych z czego 60% tej kwoty, czyli blisko 12 milionów złotych zostało pokryte z pozyskanego przez władze powiatu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część została sfinansowana w 50% przez samorząd powiatowy oraz samorządy gminne na terenie których inwestycja była realizowana. Łączna wartość nakładów na odcinki drogowe zlokalizowane na terenie Gminy Trzebieszów wyniosła ok. 13 milionów złotych.