Oficjalne zakończenie przebudowy kolejnych dróg powiatowych

24 lipca br. w Radoryżu Smolanym odbyło się oficjalne zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 1342L na odcinku Radoryż Kościelny – Nowy Świat.

W ramach zrealizowanego projektu zostało przebudowanych blisko 12 km drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy, poprawy równości nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmował także roboty w zakresie budowy chodnika.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 11 milionów 714 tysięcy złotych. Na realizację tego zadania władze Powiatu Łukowskiego pozyskały dofinansowanie w wysokości 60% wartości zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część została sfinansowana wspólnie przez samorządy Powiatu, Gminy Krzywda i Gminy Wola Mysłowska.

W uroczystości udział wzięli: Senator RP  Stanisław Gogacz, Posłowie na Sejm Krzysztof Głuchowski i Sławomir Skwarek, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Ryszard Szczygieł, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Krzyszczak, Radna Powiatu Łukowskiego Danuta Bosek,  Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, Członek Zarządu Powiatu Władysław Karaś i Wojciech Czerniec, Radni Gminy Krzywda na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – Krzysztofem Cięciarą, Wójt Gminy Krzywda – Krzysztof Warda, przedstawiciele OSP, mieszkańcy okolicznych miejscowości, zaproszeni goście.

Poświęcenia inwestycji dokonali: Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Radoryżu Kościelnym ks. Zbigniew Daniluk, Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie – Dąbrowie ks. Jarosław Zalewski.