Oficjalne otwarcie dróg powiatowych w Turzych Rogach i Zarzeczu Łukowskim

Otwarcie dróg powiatowych

3 lipca br. odbył się oficjalny odbiór i poświęcenie przebudowanych i zmodernizowanych dróg powiatowych w Turzych Rogach i Zarzeczu Łukowskim. W uroczystościach udział wzięli: Senator RP  Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm Krzysztof Głuchowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Ryszard Szczygieł, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Krzyszczak,  Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, Członek Zarządu Powiatu Władysław Karaś, Skarbnik Powiatu – Monika Wodyk – Netczuk, Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, Radni Gminy Łuków na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – Tadeuszem Federczykiem, Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak, członkowie Rady Sołeckiej z Turzych Rogów i Strzyżewa, mieszkańcy i zaproszeni goście.

Uroczystość prowadził Radny Powiatu Łukowskiego Bartłomiej Bryk.

Poświęcenia inwestycji dokonali: Ksiądz Prałat Antoni Pietruszka, Ksiądz Kanonik  Jerzy Cąkała – proboszcz Kolegiaty Łukowskiej, Ksiądz Kazimierz Momont – proboszcz Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim.

Wykonane przez Powiat Łukowski w latach 2022 – 2023 zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę dwóch dróg powiatowych: drogi nr 1202L na odcinku Turze Rogi – Strzyżew – Zarzecz Łukowski – granica powiatu oraz drogi nr 1319L na odcinku Zarzecz Łukowski – Kownatki.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zostało przebudowanych ponad 9,5 km dróg powiatowych w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zadania obejmował również przebudowę istniejącego w Turzych Rogach zwykłego skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną na skrzyżowanie typu rondo.

Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie przy udziale lokalnych podwykonawców.

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 9 985 617,75 zł. 60% tej kwoty (tj. blisko 6 mln zł) zostało pokryte z pozyskanego przez władze powiatu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część została sfinansowana w 50% przez samorząd powiatowy oraz samorząd gminy Łuków.