Konsultacje w sprawie projektu zmian statutu SP ZOZ w Łukowie

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łukowie.

Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie. Link TUTAJ