Konkurs fotograficzny „Ziemia Łukowska – miejsce przyjazne pszczołom”

Konkurs fotograficzny „Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom”

Muzeum Regionalne w Łukowie jest organizatorem II edycji konkursu fotograficznego „Ziemia Łukowska – miejsce przyjazne pszczołom”.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub zawodowo. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie fotografii ukazującej miejsca przyjazne pszczołom na terenie Ziemi Łukowskiej.

 

REGULAMIN:

ORGANIZATOR:

 1. Muzeum Regionalne w Łukowie

PARTNERZY:

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej
 2. Syngenta Polska Sp. z o.o.

CEL KONKURSU:

 1. Zachęcenie do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów.
 2. Zachęcenie do tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom na terenie Ziemi Łukowskiej.

ZASADY KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie fotografii ukazującej miejsca przyjazne pszczołom na terenie Ziemi Łukowskiej (tj. kwiaty, łąki kwietne, ogrody, balkony, ule, pasieki i inne miejsca związane z pszczołami).
 2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub zawodowo.
 3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

    I kategoria – dzieci i młodzież do lat 18.

    II kategoria – dorośli.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac do dnia 31.07.2022 r. na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl
 2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć.
 3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełnione oświadczenie. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej http://muzeum.lukow.pl/ oraz w siedzibie Muzeum Regionalnego
  w Łukowie.
 4. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania zdjęć w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.
 6. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sierpniu 2022 r. podczas Święta Miodów Ziemi Łukowskiej.

NAGRODY:

 1. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Oświadczenie jest dostępne na stronie www.muzeum.lukow.pl