Konferencja „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW)”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli był organizatorem spotkania poświęconego aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkanie odbyło się dnia 23 września br. w Łukowie. Poza kwestiami związanymi z tworzeniem lokalnych partnerstw  poruszone zostały zagadnienia dotyczące adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, małej retencji, melioracji wodnych, prawa wodnego oraz źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej.

Przybyłych gości przywitała kierownik  Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łukowie – Katarzyna Gajownik- Łazuga. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego – Andrzej Wisiński, Radny Powiatu Łukowskiego – Karol Raczyński, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Grzegorz Świerczewski, przedstawiciele producentów rolnych, mieszkańcy Powiatu Łukowskiego, przedstawiciele doradztwa rolniczego.

Spotkanie realizowane zostało w ramach operacji SIR pn. „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW)”