Komunikat z LXI sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 27 października 2023 r. o godz. 11:00 odbyła się LXI sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia przez Powiat Łukowski zadań z zakresu administracji rządowej.
  • w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2023 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
– Jacek Krzyszczak –