Komunikat z II sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

 

KOMUNIKAT

W dniu 22 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej
im. Jana Pawła II  w Łukowie
odbyła się II sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
 • w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego – Starosty Łukowskiego.
 • w sprawie  wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Powiatu i wysokości diet dla radnych Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia  Powiatu Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 • w sprawie powołania   Komisji   Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 • w sprawie powołania Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 • w sprawie  powołania   Komisji  Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego  i Spraw Społecznych Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 • w sprawie  powołania  Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łukowskiego oraz wyboru jej przewodniczącego.
 • w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek –