Komisje stałe Rady Powiatu Łukowskiego

Sesja

Dnia 22 maja 2024 r. odbyła się II sesja  Rady Powiatu Łukowskiego, podczas której radni debatowali i głosowali nad wyborem nowych komisji stałych.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Karol Ciołek, który powitał zgromadzonych radnych oraz przybyłych gości. Na początku przedstawiono porządek obrad, w którym jednym z głównych punktów było powołanie nowych komisji stałych, mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Powiatu. W wyniku dyskusji i głosowania wyłoniono następujące komisje stałe:

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego:

 1. Danuta Bosek – Przewodnicząca Komisji
 2. Henryk Lipiec – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Tomasz Kruk – Sekretarz
 4. Ilona Ochmańska
 5. Urszula Chruściel

Skład Komisji Budżetu, Finansów i  Mienia Powiatu Rady Powiatu Łukowskiego:

 1. Jacek Krzyszczak – Przewodniczący Komisji
 2. Longin Kajka
 3. Sławomir Rzymowski
 4. Janusz Kozioł
 5. Tomasz Kruk

Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Łukowskiego:

 1. Krzysztof Szczęśniak – Przewodniczący Komisji
 2. Karol Ciołek
 3. Agata Zabielska
 4. Włodzimierz Wolski
 5. Wojciech Szczygieł

Skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Łukowskiego:

 1. Krzysztof Głuchowski – Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Woliński
 3. Sławomir Rzymowski
 4. Ilona Ochmańska
 5. Lucjan Szekalis

Skład Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu Łukowskiego:

 1. Barbara Chadaj – Przewodnicząca Komisji
 2. Dariusz Szustek
 3. Maciej Cybulski
 4. Jerzy Kędra

Skład Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Łukowskiego:

 1. Przemysław Suchodolski – Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Wisiński
 3. Jacek Krzyszczak
 4. Jerzy Kędra
 5. Krzysztof Woliński

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łukowskiego:

 1. Urszula Chruściel – Przewodnicząca Komisji
 2. Lucjan Szekalis
 3. Krzysztof Szczęśniak
 4. Przemysław Suchodolski

Delegowanie Radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

 1. Jerzy Kędra
 2. Urszula Chruściel