Kluczowy etap w budowie strzelnicy

Kluczowy etap

Coraz bliżej zakończenia robót budowlanych związanych z „Budową strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym”.

Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe w budynku oraz prace porządkowe i niwelacyjne terenu wokół strzelnicy. W najbliższych dniach obiekt zostanie zgłoszony do odpowiednich organów w celu przeprowadzenia odbiorów technicznych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych trwa również badanie ofert na dostawę wyposażenia strzelnicy w meble i sprzęt specjalistyczny. Podpisanie umów z Wykonawcami jest planowane jeszcze w marcu, aby dostawa mebli i sprzętu została zrealizowana w drugiej dekadzie kwietnia br.

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dodatkowo Powiat Łukowski uzyskał dofinansowanie na budowę strzelnicy wraz z wyposażeniem z programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.