Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach

Umowa

W dniu 9 lipca 2020 r. pomiędzy Powiatem Łukowskim, a Panem Marcinem Jakimowiczem, właścicielem firmy Usługi Remontowo – Budowlane została podpisana umowa dotycząca „Przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach”. W ramach robót budowlanych przewiduje się m.in.:

  • rozbudowę budynku mieszkalnego od strony zachodniej o pomieszczenie powiększające istniejącą salę wielofunkcyjną DPS;
  • przebudowę poszczególnych pomieszczeń w budynku mieszkalnym, w tym pomieszczenia kuchennego na pracownię gastroterapeutyczną dla podopiecznych DPS;
  • wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach A, B, C.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, a koszt robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 449 000,00 zł.

Powyższe zadanie jest realizowane dzięki uzyskanemu przez Zarząd Powiatu Łukowskiego dofinansowaniu w wysokości 179 767,31 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.