Inwestycje drogowe w 2022 roku

rondo

Modernizacja infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych jest dla władz Powiatu Łukowskiego jednym z zadań priorytetowych. Znajduje to odzwierciedlenie w kolejnych corocznych budżetach powiatu i wysokości środków wydatkowanych na ten cel. W roku 2019 wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie drogownictwa wyniosły 27 mln zł, w roku 2020 ponad 31 mln zł, w roku 2021 ponad 42 mln zł, a rok 2022 jest absolutnie rekordowym pod tym względem, gdyż kwota środków zaplanowanych do wydatkowania na inwestycje drogowe to blisko 69 mln zł. W ramach tej kwoty przewidziano do realizacji następujące zadania:

Nazwa zadania

Wydatki w roku 2022

(zł)

Całkowity koszt realizacji zadania

(zł)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L od KM 0+615 do KM 2+300; od KM 3+300 do KM 8+252 odcinek Zaolszynie-Wierzejki

    2 399 805,46

5 999 340,94
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L od KM 2+930 do KM 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki        836 148,06 2 090 146,97
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317L od KM 3+474 do KM 8+518 odcinek Jakusze-Wierzejki     1 414 929,33 3 537 252,03
Przebudowa drogi powiatowej nr 1300L od KM 1+740 do KM 2+660 odcinek Stara Prawda-Jamielne        308 592,36 771 364,13
Przebudowa drogi powiatowej nr 1301L od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski-Jamielne     1 588 836,05 3 971 866,68
Przebudowa drogi powiatowej nr 1321L od KM 6+590 do KM 11+190 odcinek Jagodne-Nowa Prawda     1 190 962,07 3 901 946,66
Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950 odcinek Nowy Świat-Radoryż Kościelny 4 686 145,62 11 714 883,91
Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L od KM 0+950 do KM 4+650; od KM 5+750 do KM 8+400 odcinek Wólka Domaszewska-Jeleniec

    2 903 038,89

7 257 129,14
Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L od KM 7+775 do KM 8+235 w miejscowości Krzywda        217 201,77 542 985,14
Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375L Al. Ryszarda Kaczorowskiego w Łukowie        175 616,21 205 616,21
Przebudowa drogi powiatowej nr 1358L Adamów-Zakępie-Hordzież km 4+030-5+030        383 620,55 583 620,55
Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny-Krynka     3 392 391,94 5 722 350,87
Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny     5 300 634,31 8 938 113,82
Przebudowa drogi powiatowej nr 1353L Krzywda – Ruda – Gąska – Jonnik – Wesołówka km 2+940 – 3+140; km 3+510 – 3+710        279 603,60 279 603,6
Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków – Wola Burzecka – Adamów km 1+500 – 2+200        410 561,39       410 561,39
Przebudowa drogi powiatowej nr 1325L Dębek – Osiny – Krzywda km 9+850 – 10+250        294 882,35      294 882,35
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków ul. Farfak km 2+200 – 2+500          88 122,12         88 122,12
Przebudowa drogi powiatowej nr 1344L Radoryż Smolany – Budki – dr. pow. 1345L km 0+005 – 0+705        208 924,73      208 924,73
Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla – Charlejów – Przytoczno km 6+600 – 7+600        278 779,50       278 779,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków (ul.Cieszkowizna) – Aleksandrów – Gąsiory – Brzostówiec – Radzyń Podlaski km 1+720 – 2+020        149 810,62       149 810,62
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin – Malcanów – Świdry km 0+010 – 1+010        265 249,50      265 249,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin – Grudź – Wandów km 0+900 – 1+900        239 419,50       239 419,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 1003L Obelniki – Dębowierzchy – Strzakły km 0+010 – 1+010        299 139,08      299 139,08
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków – Krynka     3 262 252,15 5 435 951,22
Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi – granica powiatu     6 025 541,03 8 253 596,21
Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski – Kownatki     1 247 486,71 1 732 021,54
Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież – Wola Gułowska     7 161 606,99 10 230 207,13
Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska – Dąbrówka     1 578 085,64 2 253 748,06
Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka – Krzówka     3 078 725,59 4 397 519,41
Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TENT-T 15 022 638,01 15 170 005,71
Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla –Charlejów – Przytoczno KM 6+740-8+900          40 000,00 zadanie w fazie projektowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów – Celiny – Krynka – Kol. Gręzówka – Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) km 0+000-26+100        120 000,00 zadanie w fazie projektowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków ul. Wójtostwo km 0+000-1+000          42 000,00 zadanie w fazie projektowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków  – Malcanów – Domaszewnica – Sobole km 0+000-4+140          30 000,00 zadanie w fazie projektowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L Stoczek Łukowski (ul. Kapitana Ostoi) – Róża Podgórna km 0+000-10+510          20 422,30 zadanie w fazie projektowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak) – Dziewule km 0+000-9+867          75 000,00 zadanie w fazie projektowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L (Zbuczyn Poduchowny) gr. woj. Gołowierzchy – Nurzyna – Dębowica km 5+529-16+753        120 000,00 zadanie w fazie projektowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320L Dminin – Rzymy Rzymki – Hanna km 0+000-6+625          90 000,00 zadanie w fazie projektowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin – Malcanów – Świdry km 0+000-4+525          80 000,00 zadanie w fazie projektowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L km 0+000-2+100          25 000,00 zadanie w fazie projektowania
Remont drogi powiatowej nr 1335L KM 4+350 do 6+850 odcinek Zagoździe- Niedźwiadka 1 854 546,65 1 854 546,65
Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L km 5+206-5+832        218 090,22 218 090,22

 

Na realizację zadań poprawiających stan infrastruktury drogowej Powiat Łukowski w roku 2022 pozyskał  dofinansowanie w łącznej wysokości 44 551 536,79 zł, w tym:

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 27 051 337,80 zł,

z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 16 074 925,13 zł,

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 425 273,86 zł.