Uroczyste otwarcie ronda na ul. Radzyńskiej w Łukowie

Otwarcie ronda

Szybko i sprawie dobiegła końca kolejna powiatowa inwestycja w infrastrukturę drogową na terenie Miasta Łuków. 4 listopada br. odbyło się oficjalne zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa ronda na DK 63 ul. Radzyńska oraz przebudowa ul. Popiełuszki i ul. Przemysłowej w Łukowie” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji to prawie 15 mln zł.

W uroczystości udział wzięli: Senator RP – Stanisław Gogacz, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Mirosław Czech, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, Urzędujący Członek Zarządu Władysław Karaś, radni Powiatu Łukowskiego, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Sokół, samorządowcy z miasta i gminy Łuków na czele z Burmistrzem Miasta Piotrem Płudowskim oraz Wójtem Gminy Mariuszem Osiakiem, przedstawiciel wykonawcy firmy Strabag.

Poświęcenia inwestycji dokonał ks. Kanonik Andrzej Kieliszek – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

Inwestycja pn. „Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TEN-T” objęła swym zakresem realizację trzech odrębnych zadań drogowych na terenie miasta Łuków, tj. przebudowę ul. Popiełuszki, ul. Przemysłowej, przebudowę skrzyżowania ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Przemysłowej i Al. Kościuszki (rondo im. Fryderyka Koziarza), przebudowę skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Ks. Brzóski,  przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 806.

Drugie zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej (Al. Króla Władysława Jagiełły) z drogą krajową nr 63 (ul. Radzyńska). Na skrzyżowaniu tym wybudowane zostało rondo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową do przyległych posesji.

Ostatnie zadanie dotyczyło przebudowy najstarszego, a tym samym najbardziej wysłużonego odcinka obwodnicy – Al. Wojska Polskiego. Została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna.

Wykonawcą wszystkich trzech zadań była firma Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu przez Powiat Łukowski dofinansowania w wysokości 14 220 378,48 zł (95% wartości całej inwestycji) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

default default default default default default default