II Rajd Rowerowy “Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

Z inicjatywy  Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim w rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – odbył się II Rajd Rowerowy “Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” pod patronatem Starosty Łukowskiego, w którym uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół na czele z panią dyrektor Ewą Mokicką, przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z panem Burmistrzem – Marcinem Sentkiewiczem, samorządowcy, lokalni patrioci, a także zaprzyjaźnieni pedagodzy- dyrektorzy szkół z Seroczyna- pan Jan Polak i Wodyń- pani Ewa Cizio -ze swoimi uczniami.

O bezpieczeństwo uczestników rajdu zadbała policja z terenu Miasta i Gminy Stoczek Łukowski oraz  gminy Wodynie,  eskortując wraz z  motocyklistami z Klubu CWS, peleton rowerzystów. Zabezpieczono również pomoc medyczną i techniczną. Trasa eskapady obejmowała miejsca pamięci narodowej znajdujące się w Stoczku Łukowskim,  Seroczynie, Wodyniach, Woli Wodyńskiej, Helenowie, Zgórznicy.

Dyrektor szkoły w Seroczynie – pan Jan Polak – przedstawił dramatyczną historię patrona szkoły – księdza Wawrzyńca Lewandowskiego – powstańca styczniowego,  członka komitetu powstańczego głoszącego patriotyczne kazania, ukrywającego na plebanii broń, organizującego pomoc ukrywającym się w okolicznych lasach powstańcom. Uczestnicy rajdu obejrzeli wystawę poświęconą postaci Jana Filipa Carossiego, sławnego geologa i mineraloga pochowanego przy kaplicy Załuskich w miejscowym parku w Wodyniach. W dalszej części rajdu uczestnicy udali się do Wodyń, gdzie do grupy dołączył Pan Zenon Kublik – Prezes Światowego Związku  AK. Młodzież wysłuchała historii opowiedzianej przez panią Katarzynę Markiewicz dotyczącej cmentarza i kapliczki. Następnie   rowerzyści zatrzymali się przy pomniku upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej, którzy ponieśli śmierć w obozie filtracyjnym NKWD  mieszczącym się w Wodyniach. Na obelisku znajduje się trzynaście nazwisk spośród 70 zamordowanych. Historię żołnierzy bardzo ciekawie przedstawił Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wodyń – Pan Marcin Polak, który  dotarł razem z uczestnikami do Woli Wodyńskiej, gdzie znajduje się cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego z 1939roku. Następnym przystankiem na trasie była miejscowość Helenów, w której p. Marcin Polak doprowadził uczestników rajdu do pomnika poświęconego pamięci Żołnierzy Armii Krajowej „Cichociemnych” i w tym miejscu w lesie, gdzie miały miejsce walki, dokładnie opowiedział przebieg zdarzeń. Po ciekawej lekcji historii uczestnicy udali się w drogę powrotną do Stoczka, gdzie w centrum miasta rowerzystów przywitała społeczność lokalna.

Pod pomnikiem gen J. Dwernickiego odbyło się spotkanie uczestników rajdu i społeczności miejskiej. Wysłuchano część artystyczną poświęconą Konstytucji 3 Maja przygotowaną przez stoczkowską młodzież. Uczniowie  LO i Technikum przypomnieli najważniejsze hasła Konstytucji uchwalonej 3 Maja 1791 roku: zniesienie liberum veto, zniesienie wolnej elekcji, równość stanów, trójpodział władzy, chłop pod opieką państwa. Były to bardzo ważne postulaty, które przyczyniły się w przyszłości do demokratyzacji państwa polskiego.

Odbyła się również prelekcja regionalistki – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Stoczka- pani Hanny Stosio, na temat działalności Aleksandra Świętochowskiego – stoczkowiaka, którego jubileusz urodzin obchodzimy.

Następnie uczestnicy rajdu udali się do parku miejskiego, gdzie przy muzyce i grillu odbył się wspólny piknik.

Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom rajdu. W sposób szczególny dziękujemy: panu Burmistrzowi Marcinowi Sentkiewiczowi za pomoc w organizacji rajdu, panu Krzysztofowi Rosie za wykonanie foto i wideo relacji przy użyciu drona, księdzu Tomaszowi Sałasińskiemu za pomoc w organizacji i duchowe wsparcie uczestników rajdu; panu Leszkowi Klusce- Prezesowi Klubu CWS, Pani Hannie Stosio- Prezesowi TPS oraz członkom Klubu 50+ za udział w uroczystości.

 

 

Źródło: Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim