I posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ w Łukowie

W dniu 24.04.2019r.  odbyło się I posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ w Łukowie powołanej na kadencję w latach 2019-2024.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr VII/75/2019  Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 12.04.2019r. w skład Rady Społecznej w SP ZOZ w Łukowie wchodzą: ustawowy przewodniczący rady – Starosta Łukowski Dariusz Szustek, ustawowy przedstawiciel Wojewody – Ryszard Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele Rady Powiatu Łukowskiego w liczbie 15 osób określonej przed podmiot tworzący. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Karol Ciołek, który wręczył stosowne powołania. Rada jest organem  inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora SP ZOZ w Łukowie. Przedmiotem  I posiedzenia Rady Społecznej w SP ZOZ w Łukowie było między innymi uchwalenie Regulaminu Działalności Rady Społecznej SP ZOZ w Łukowie, przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego posiedzenia i głosowania elektronicznego, zaopiniowanie wniosku w sprawie zmian planu finansowego SP ZOZ w Łukowie na rok 2019 oraz zaopiniowanie wniosku w sprawie zakupu sprzętu i aparatury medycznej.