Częściowy odbiór Kopca Henryka Sienkiewicza

W dniu 13 stycznia 2022 r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych w ramach przebudowy i rewitalizacji Kopca Henryka Sienkiewicza. Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu pn. “Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca”.

Obecny zakres prac obejmował wykonanie alejek komunikacyjnych i robót w zakresie kształtowania terenów zielonych, w tym dostawę i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci oraz odnowienie obelisku. Prace na kopcu dobiegają końca.

Termin odbioru końcowego planowany jest na pierwsze dni lutego br.