8 mln zł dla SPZOZ w Łukowie

8 mln zł dla SPZOZ w Łukowie

W lutym 2022 r. SPZOZ w Łukowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu  pn. ” Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych” w ramach Działania 11.3 REACT EU – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu i na liście podmiotów, które otrzymają dofinansowanie znalazł się łukowski Szpital.

Środki w wysokości  8 mln zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac budowlanych  w zakresie istniejącego budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz Laboratorium i w 100% sfinansują zaplanowaną inwestycję. Otrzymane fundusze pozwolą na wzrost jakości świadczonych usług i komfortu pacjentów. W ramach inwestycji zaplanowano także zakup sprzętu medycznego poprawiającego jakość pracy, przyspieszającego proces leczenia i diagnostyki oraz ograniczającego zagrożenie epidemiologiczne w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym m.in. zakup RTG, system Real-Time PCR do wykrywania bakterii i wirusów oraz sprzęt informatyczny

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie do dofinansowania zostało wybranych 29 projektów z 62 spełniających kryteria.