25-lecie Samorządu Powiatowego

Uroczysta Sesja

W dniu 5 czerwca 2023 r. odbyła się Uroczysta Sesja Rady Powiatu Łukowskiego poświęcona 25-leciu powstania Samorządu Powiatowego, poprzedzona uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez Proboszczy Łukowskich Parafii.

W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości: Parlamentarzyści, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Radni Powiatu Łukowskiego sześciu kadencji, na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Karolem Ciołkiem, Zarząd Powiatu Łukowskiego, któremu przewodniczy Pan Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad Miast i Gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Łukowskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego czynni zawodowo i emerytowani, przedsiębiorcy Ziemi Łukowskiej oraz uczniowie z I LO im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łukowiacy”. Uroczysta Sesja była też chwilą, by wspomnieć i uczcić pamięć zmarłych radnych. Gość szczególny Pan Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich wygłosił referat tematyczny pt. „Refleksje w roku jubileuszu 25-lecia usamorządowienia wspólnot powiatowych” oraz wręczył Staroście Łukowskiemu pamiątkowy medal 700-lecia powstania Nowego Sącza. Następnie głos zabrali: Pan Stanisław Gogacz – Senator RP, Pan Sławomir Skwarek – Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP, Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Ryszard Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Marek Kopeć – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Andrzej Wisiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Leszek Świętochowski – Radny Powiatu, Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Uroczystym punktem sesji było uhonorowanie osób zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Sebastiana Dudy odznaczeń dokonał Wicewojewoda Lubelski – Pan Robert Gmitruczuk, w asyście Pana Władysława Karasia – Członka Zarządu Powiatu Łukowskiego.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz społeczności lokalnej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • Pan Karol Ciołek
 • Pan Janusz Kozioł
 • Pan Dariusz Szustek
 • Pan Zbigniew Zemło

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Pan Tomasz Madoń

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • Siostra Anna Andrzejuk
 • Pan Wojciech Czerniec
 • Pan Andrzej Soćko
 • Pani Hanna Zabielska

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pan Ireneusz Barej
 • Pan Wiesław Dzitkowski
 • Pani Halina Gajownik
 • Pani Hanna Modrzewska
 • Pan Krzysztof Piskorek
 • Pan Jan Siedlec
 • Pan Janusz Strus
 • Pani Bożena Zachoszcz-Cabaj

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pani Monika Dołęgowska
 • Pani Katarzyna Grochowska
 • Pani Agnieszka Gryczka
 • Pani Agnieszka Mościcka
 • Pan Adam Ponikowski
 • Pan Mariusz Rogulski
 • Pan Jerzy Siwiec
 • Pani Żaneta Szczygieł
 • Pani Monika Wodyk – Netczuk

Uroczystość była też okazją, by uhonorować radnych, którzy pełnili mandat radnego przez wszystkie kadencje 25-lecia istnienia Powiatu Łukowskiego. Pamiątkowe grawertony wręczył Pan Dariusz Szustek – Starosta Łukowski wyróżnionym radnym: Panu Karolowi Ciołkowi, Panu Januszowi Koziołowi, Panu Andrzejowi Wisińskiemu oraz Panu Henrykowi Tymoszowi.

W dalszej części Pan Karol Ciołek – Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego oraz Pan Dariusz Szustek – Starosta Łukowski wręczyli wyróżnienia działaczom samorządowym i długoletnim pracownikom, którzy wnieśli duży wkład w rozwój Powiatu Łukowskiego. Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Gajowy, Henryk Tymosz, Andrzej Wisiński, Włodzimierz Wolski, Krzysztof Woliński, Stanisław Puch, Krzysztof Konstanty, Szymon Sierpień, Grzegorz Świerczewski, Sławomir Lipiński, Hanna Józwik, Małgorzata Kardas, Jolanta Matyjasek, Danuta Zarzeczna, Izabela Lewandowska, Justyna Gryczka, Beata Kościuk, Grażyna Wygowska,  Ewelina Trokowicz, Paweł Lucht,  Anna Gajewska.

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych głos zabrał Pan Janusz Kozioł – Wicestarosta Łukowski, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.  Kolejnym punktem uroczystej sesji było wystąpienie Starosty Łukowskiego Pana Dariusza Szustka oraz  prezentacja multimedialna, przygotowana w ramach obchodów 25-lecia Samorządu Powiatowego, której inicjatorem i współtwórcą był Pan Władysław Karaś, Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego, który od roku 1990 był radnym samorządu miejskiego, a od trzech kadencji jest radnym Powiatu Łukowskiego.