24 mln zł na przebudowę dróg powiatowych

Powiat Łukowski otrzymał 24 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze te zostaną przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych:

  •  przebudowa dróg powiatowych: Nr 1342L od km 0+010 do km 11+950 odcinek Nowy Świat – Radoryż Kościelny, Nr 1354L od km 0+950 do km 4+650, od km 5+750 do km 8+400 odcinek Wólka Domaszewska – Jeleniec, Nr 1359L od km 7+775 do km 8+235 w miejscowości Krzywda
  • przebudowa dróg powiatowych: Nr 1315L od km 0+615 do km 2+300, od km 3+300 do km 8+252 odcinek Zaolszynie – Wierzejki, Nr 1316L od km 2+930 do km 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki, Nr 1317L od km 3+474 do km 8+518 odcinek Jakusze – Wierzejki