200 mln na inwestycje drogowe Powiatu Łukowskiego w latach 2018-2023

Modernizacja infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych jest dla władz Powiatu Łukowskiego jednym z zadań priorytetowych. Inwestycje Powiatu Łukowskiego w obszarze drogownictwa z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Samorządów Gminnych w tym na terenie Miasta Łuków prezentuje Władysław Karaś – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego. Dostępność komunikacyjna i transportowa Powiatu Łukowskiego jest jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój naszego regionu. Przez obszar naszego powiatu przebiegają dwie drogi krajowe i 4 wojewódzkie. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 547 km. Systemowi dróg kołowych towarzyszą ciągle rozbudowywane ścieżki rowerowe. W latach 2018 – 2023 zmodernizowano ponad 200 km dróg powiatowych. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie drogownictwa wyniosły łącznie ponad 200 mln złotych. Na terenie Miasta Łuków w latach 2018-2023 łączna wartość wydatków w infrastrukturę drogową wyniosła prawie 30 mln złotych, tym wysokość dofinansowania wyniosła prawie 22 mln złotych, dofinansowanie gminy miejskiej ponad 3,5 mln złotych, wysokość wkładu własnego Powiatu Łukowskiego wyniosła prawie 4 mln złotych. Dopełnieniem inwestycji drogowych Powiatu łukowskiego na terenie Miasta Łuków na Małej Obwodnicy Łukowa było zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa ronda na DK 63 ulica Radzyńska oraz przebudowa ulicy Popiełuszki  i ulicy Przemysłowej w Łukowie”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji to prawie 15 mln zł.