Mikołaj Matacz stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Z satysfakcją informujemy, że Mikołaj Matacz, uczeń kl. IV TEK, Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie jest jednym ze stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Stypendium jest przyznawane uczniowi, który: kształci się w formie dziennej, w szkole która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi w danej placówce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 16 listopada 2023 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mikołajowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!