Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

inspekcja transportu

W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180, z późn. zm.) przekazujemy w załączeniu niezbędne informacje oraz zmiany dotyczące zadań organów wydających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wprowadzania danych do KREPTD.

INFORMACJA /PDF/