Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP

Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP

Radny Powiatu Łukowskiego – Tomasz Sych został ponownie wybrany na stanowisko Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Wyboru dokonano podczas zjazdu, na którym wybrano też nowe władze, na kolejną czteroletnią kadencję.

Szesnasty Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP odbył się 26 listopada w Lublinie. Spotkanie było okazją do podsumowań i wręczenia odznaczeń państwowych i harcerskich, wyróżnień i podziękowań. Po oficjalnym otwarciu przedstawione zostało sprawozdanie z pracy zarządu w mijającej kadencji. Przedstawiciele hufców z całego województwa oceniali 4-letnią kadencję Komendy Chorągwi i komendanta. Odbyły się też wybory na nową kadencję. Komendantem ponownie został Tomasz Sych z Łukowa.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył nadane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe.

Hm. Edward Nakonieczny, zastępca komendanta chorągwi został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a hm. Dorota Woźniak – Brązowym Krzyżem Zasługi. Wręczono także odznaczenia i podziękowania harcerskie. Komendant hm. Tomasz Sych nadał Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.

Zdjęcie: Paweł Paszko – LUW