Zenon Pawlikowski na szkoleniu trenerów Kadry Narodowej Polskiego Związku Kickboxingu

W dniu 14 grudnia br. na zaproszenie Prezesa Polskiego Związku Kickboxingu Piotra Siegoczyńskiego na szkolenie do Węgrowa przybyli trenerzy Kadry Narodowej.

W dwudniowym spotkaniu wziął udział także  łukowianin Zenon Pawlikowski – trener KN kadetów starszych w formule light contact. Trenerzy zostali przeszkoleni w  zakresie prawidłowego odżywania i jego korelacji z optymalnym przygotowaniem zawodników sportów walki w perspektywie całego sezonu sportowego i udzielania pierwszej pomocy w sportach walki. Uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem i Zarządem PZKB w trakcie, którego podsumowano wyniki reprezentacji w konfrontacji międzynarodowej w 2019 roku oraz poruszono sprawy bieżące. Dyskutowano na temat kalendarza zawodów i zgrupowań kadry w  2020 roku. Z wstępnych ustaleń wynika m.in.  że pierwsze zgrupowanie kadetów w formule light contact odbędzie się  w Łukowie.

 

Informacja: Zenon Pawlikowski