Zawiadomienie o IX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego
ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków
tel. 798 22 03 wew. 120 fax. 25 798 74 91 www.starostwolukow.pl

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, odbędzie się IX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Łukowskiego.
 Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Łukowski umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej z PKS w Łukowie S.A.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w zakresie przebudowy dróg powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na 2019 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Karol Ciołek