XXI Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Maria Konopnicka i jej bohaterowie”

plakat konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu łukowskiego do udziału w konkursie plastycznym.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej – poetki i nowelistki okresu pozytywizmu, publicystki, tłumaczki, jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury, w 180. rocznicę jej urodzin.

Zadaniem uczestników jest wykonanie, dowolną techniką płaską, portretu Marii Konopnickiej lub pracy plastycznej do wybranego utworu pisarki.

Prace formatu A4 lub A3 należy złożyć w siedzibie Biblioteki (Oddział dla Dzieci) w terminie do 27 maja 2022 r. lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 21 – 400 Łuków.

Prace należy podpisać wg wzoru podanego w regulaminie oraz załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegóły /TUTAJ/ oraz pod numerem telefonu (25) 798 23 15.