Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji i edukacji prawnej.

Wyniki Konkurs Ofert

Otwarty konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu administracji rządowej pn. “Powierzenie w 2022r. organizacjom pozarządowym prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łukowskiego w miejscowościach Adamów i Stoczek Łukowski”