Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Wyniki Konkurs Ofert

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony środowiska i ppoż. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 /PDF/