Telefoniczne wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne w Łukowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie zapewnia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne.