Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Posiedzenie

28 grudnia 2023 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dworni gm. Wola Mysłowska odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łukowie, w którym uczestniczył Starosta Łukowski Dariusz Szustek.

Zebranie było okazją do dokonania aktualnej oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego Powiatu Łukowskiego, podsumowania 2023 roku w zakresie działalności ratowniczo – gaśniczej, szkoleniowej, czy tez rywalizacji w sporcie pożarniczym. Podczas posiedzenia przedstawiono plany i zamierzenia do realizacji na 2024 rok. Zarówno Prezes ZOP ZOSP RR dh Janusz Kozioł jak i Starosta Łukowski Pan Dariusz Szustek, za pośrednictwem zebranych podziękowali wszystkim członkom OSP z terenu Powiatu Łukowskiego za ich trud i zaangażowanie podczas realizacji zadań statutowych.