Wspólne działania przynoszą sukces

W dniu 21.11.2019 r. Starosta Łukowski Dariusz Szustek wraz z Sekretarzem Powiatu Jerzym Siwcem uczestniczyli w sesji Rady Miasta Stoczek Łukowski. W trakcie sesji Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski Marcin Sentkiewicz przekazał podziękowania na ręce dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie – Mirosława Czecha, Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego –  Ryszarda Szczygła, Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka i Sekretarza Powiatu Łukowskiego – Jerzego Siwca za pomoc w przebudowie kolektora sanitarnego na drodze krajowej 76 w mieście Stoczek Łukowski. O realizację tego przedsięwzięcia władze miasta zabiegały od kilku lat. Wspólne działania Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski, Starosty Łukowskiego i Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego zostały zwieńczone sukcesem. Łączny koszt inwestycji to kwota ponad 1.000.000 PLN z czego wkład własny Miasta Stoczek Łukowski to kwota 150.000 PLN.

GALERIA