Wizyta dyrektora GDDKiA w Starostwie Powiatowym w Łukowie

Na zaproszenie Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka i Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła gościł w Łukowie Mirosław Czech – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Spotkanie dotyczyło realizacji inwestycji wykonanych i zaplanowywanych na drogach krajowych w Powiecie Łukowskim oraz oczekiwań Zarządu Powiatu i mieszkańców w odniesieniu do dalszych prac. Podczas spotkania z Dyrektorem GDDKiA w Lublinie Starosta Łukowski podziękował za zrealizowanie prac remontowych na DK76 w  Stoczku Łukowskim, Jedlance, Zastawiu i Wólce Zastawskiej.