Uwaga! Zmiana organizacji ruchu.

zmiana organizacji ruchu

Informujemy iż od dnia 22.06.2022 r. w związku z realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa obwodnicy miasta Łuków: Część I – Rozbudowa i przebudowa odcinka ul. Przemysłowej – ul. Popiełuszki”  wprowadzona została czasowa organizacja ruchu.

Utrudnienia w ruchu potrwają do 20.10.2022 r. w związku z powyższym kierowcy powinni dostosować się do tymczasowego oznakowania oraz zachować szczególną ostrożność.