W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Starostwa i należytej obsługi obywateli ustala się, że w skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

 1. Biuro Rady Powiatu (BRP),
 2. Wydział Organizacji i Nadzoru (ON),
 3. Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej (PRS),
 4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZP),
 5. Wydział Finansowo-Budżetowy (F),
 6. Wydział Budownictwa i Architektury (B),
 7. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Kartografii (G)
 8. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)
 9. Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu (KDT),
 10. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ),
 11. Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK),
 12. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG),
 13. Zespół Radców Prawnych (Pr),
 14. Zespół Audytu Wewnętrznego (A)
 15. Samodzielne stanowiska pracy (jedno lub wieloosobowe)
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RzK)
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)
 • Inspektor ds. bhp (BHP)
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD)