starosta

Dariusz Jan Szustek

Starosta Łukowski


wicestarosta

Janusz Tadeusz Kozioł

Wicestarosta Łukowski


Jerzy Siwiec

Sekretarz Powiatu


Monika Wodyk-Netczuk

Skarbnik Powiatu