Wydział Drogownictwa i Transportu załatwia sprawy związane z: transportem  drogowym osób i rzeczy (udzielanie, zmiany uprawnień), publicznym transportem zbiorowym, prowadzeniem spraw związanych ze stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodków szkolenia kierowców, uzgadnianiem wykorzystania dróg w sposób szczególny.

Wydział Drogownictwa i Transportu

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Czerwonego Krzyża 4
pok. 10,11

Kontakt: 25 798 22 03 wew. 264