Pozostałe wnioski są dostępne w Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-wnioskow-zgloszen-i-zawiadomien