Wicestarosta Łukowski: Janusz Kozioł

 
Wicestarosta:

  1. wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Zarząd,
  2. zastępuje Starostę w czasie jego nieobecności i ponosi przed nim odpowiedzialność,
  3. podejmuje decyzje administracyjne w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę.

Wicestarosta nadzoruje pracę:

  1. Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
  2. Wydziału Budownictwa i Architektury,
  3. Wydziału Komunikacji,
  4. Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  5. jednostek oświaty.