Umowa na termomodernizację budynków SP ZOZ w Łukowie podpisana

Umowa na termomodernizację budynków SP ZOZ w Łukowie

W dniu 8.11.2019r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu  pn. „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Łukowie” Umowa została zawarta pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim, a  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie  reprezentowanym przez Dyrektora Mariusza Furlepę. W trakcie podpisania Umowy obecny był także Ryszard Szczygieł Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Wartość projektu wynosi ogółem 1 786 383,59 PLN. Dofinansowanie wynosi 1 165 667,10 PLN. Wkład własny wynosi 620 716,48 PLN w tym  kwota  452 553,12 PLN przekazana przez Powiat Łukowski obejmująca wydatki kwalifikowane oraz wszelkie wydatki niekwalifikowane. Termin realizacji zadania do 31.12.2020r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje studium wykonalności, dokumentację techniczną, roboty budowlane, montaż dwóch instalacji PV  – budynek B1 oraz budynek transportu w SP ZOZ w Łukowie.