Umowa na dofinansowanie linii PKS podpisana

W środę, 4 września w Starostwie Powiatowym w Łukowie obyło się podpisanie Umowy dotyczącej dofinansowania  przewozów autobusowych PKS  na terenie Powiatu Łukowskiego.

Umowę podpisali: w imieniu Zarządu Powiatu Łukowskiego Janusz Kozioł- członek Zarządu, Wicestarosta Łukowski, Władysław Mika – członek Zarządu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Moniki Wodyk – Netczuk oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Łukowie – Tomasz Madoń. W spotkaniu udział brali również: Radny Powiatu Łukowskiego – Władysław Karaś oraz Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec.

W wyniku podpisanej umowy, PKS w Łukowie do obecnie posiadanych 160 linii dołączy kolejne 10 linii.

Wykaz nowych linii poniżej:

Lp. Nr linii Oznaczenie linii
1. 153300 Łuków – Leszczanka p. Trzebieszów
2. 153301 Łuków – Niedźwiadka p. Stanin
3. 153302 Łuków – Krzywda p. Jonnik
4. 153303 Łuków – Aleksandrówka p. Zdżary
5. 153304 Łuków – Glinne p. Szczygły
6. 153305 Łuków – Łuków p. Zarzec Łukowski
7. 153306 Łuków – Lipiny p. Sarnów, Burzec
8. 153307 Łuków – Serokomla p. Wólka Domaszewska, Adamów
9. 153308 Łuków – Łuków p. Żdżary
10. 153309 Łuków – Gręzówka p. Klimki

Dzisiejsze podpisanie umowy jest kontynuacją podpisania przez władze Powiatu Łukowskiego umowy z Wojewodą Lubelskim dr. Przemysławem Czarnkiem w sprawie udzielenia 2019 roku dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości nie wyższej niż 79.383,90 zł.