Szachpol Łuków na Mistrzostwach Polski

Szachpol Łuków na Mistrzostwach Polski

W dniach 10-12 sierpnia 2018 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się największa impreza organizowana przez Polski Związek Szachowy, czyli Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, w których wzięło udział około 1000 zawodników. Pierwsza część – szachy szybkie – odbyły się w dniach 10-11 sierpnia. Natomiast – szachy błyskawiczne – rozegrano 12 sierpnia. Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie reprezentowali: Julia Piwowarczyk grupa do lat 18, Piotr Piwowarczyk grupa do lat 14 i Szymon Suska grupa do lat 8. Funkcję kierownika ekipy pełnił Prezes Stowarzyszenia Piotr Piwowarczyk.

Szachy szybkie były rozgrywane tempem 15 min + 10 sekund na ruch na dystansie 11 rund. W szachach błyskawicznych tempo było jeszcze szybsze, wynosiło 3 minuty + 2 sekundy na jeden ruch na dystansie 13 rund. Taki rodzaj tempa wraz z intensywnością wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego oraz ogromnej koncentracji.

Udział w takiej imprezie był doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności z najlepszymi szachistami z całej Polski.

Najlepszy wynik wśród łukowskich zawodników uzyskał Szymon Suska który w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich zajął 7 miejsce ( 99 zawodników) a w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach błyskawicznych zajął 13 miejsce ( 82 zawodników)

Dla większości uczestników mistrzostw, już sam udział w tak licznym turnieju był niesamowitym przeżyciem. Wyjazd ekipy Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie był możliwy m.in. dzięki zaangażowaniu radnego sejmiku wojewódzkiego Pana Marka Kopcia oraz wsparciu Województwa Lubelskiego i Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie.

Info: SSz Szachpol