System Monitorowania Usług Publicznych

System Monitorowania Usług Publicznych

SMUP – System Monitorowania Usług Publicznych to rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny, gminy i powiaty. Za pomocą wskaźników monitoringowych umożliwia sprawdzanie sposobu działania JST w dziewięciu obszarach:

👉 edukacja,

👉 ochrona środowiska,

👉 gospodarowanie nieruchomościami,

👉 lokalna polityka społeczna,

👉 kultura i rekreacja,

👉 drogownictwo i transport,

👉 inwestycje i budownictwo,

👉 geodezja i kartografia,

👉 podatki i opłaty lokalne.

Po pierwsze, skąd pochodzą dane w systemie?

Co ciekawe – danych dostarczają same jednostki samorządu terytorialnego wypełniając sprawozdania statystyczne i uzupełniając bazy ministerstw i urzędów centralnych. Pochodzą one również z oficjalnych źródeł, którymi dysponują organy państwa – zasobów statystyki publicznej oraz baz administracyjnych będących w gestii ministerstw, takich jak: sprawozdania budżetowe czy System Informacji Oświatowej.

Dlaczego mam skorzystać właśnie z systemu SMUP?

Prezentowane są w nim wskaźniki, a nie surowe dane dostarczane przez statystykę publiczną! Dzięki temu jest doskonałym narzędziem do śledzenia zmian w sposobie świadczenia usług. Lubimy się między sobą porównywać a system zapewnia również podstawę do takich działań, czyli porównywania się samorządów między sobą.

 

Co właściwie zyskam?

Narzędzie, dzięki któremu zawsze pod ręką będziesz mieć fakty (a nie opinie!) przydatne przy:

➡ tworzeniu raportów o stanie gminy lub powiatu,

➡ wykonywaniu analizy skuteczności dostarczanych przez JST usług,

➡ przygotowaniach do dyskusji z mieszkańcami, samorządowcami i innymi przedstawicielami JST.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym filmem!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się tym rozwiązaniem 👉 https://smup.gov.pl/