Stop Boreliozie!

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., jako partner odpowiedzialny za działania promocyjne, zaprasza do udziału w projekcie „Stop Boreliozie!”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej (czyli od 15. roku życia) ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, którzy mogą chorować na boreliozę, a podejrzenie to poparte jest wcześniejszym kontaktem z kleszczem. Założeniem projektu jest zbadanie 8400 Uczestników, w tym 4200 kobiet i 4200 mężczyzn. Działania diagnostyczne oferowane Uczestnikom Projektu, będą obejmować:

  • wywiad medyczny,
  • badania diagnostyczne, tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG oraz w przypadku wyniku pozytywnego, bądź wątpliwego przeprowadzenie kolejnego badania test Western-Blot w klasie IgM oraz w klasie IgG,
  • konsultację wyników z lekarzem.

Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym przyjmowania zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.lpnt.pl. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: Biuro Projektu SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, pokój 6; telefon: 81 752 63 19, 81 752 18 04, email: projekt@spzoz.powiatleczynski.pl, stopboreliozie@lpnt.pl

 

Informacja: Lubelski Park Naukowo- Technologiczny S.A.