Ryszard Szczygieł nowym radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego

28 stycznia podczas III sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł złożył ślubowanie na radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Objął mandat po radnym Sławomirze Skwarku, który został posłem w miejsce wybranego na marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego.

Ryszard Szczygieł jako radny będzie pracował w Komisji Budżetowej Sejmiku, Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki oraz w Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania, w której będzie pełnił funkcję przewodniczącego. Obecnie pracuje w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku doradcy wojewody i pełnomocnika ds. samorządu.