Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Informacja

Rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Rozp. Porządk. mat. pirotech 2021 r. - obwieszcz.