Przebudowa drogi powiatowej Krynka – granica powiatu

Krynka

W maju br. Powiat Łukowski rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę z wykonawcą na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L: KM 2+673 do 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka – granica powiatu”.

Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 8.029.038,51 zł., a kwota dofinansowania wynosi 4.817.423,10 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane dwa odcinki drogi powiatowej o łącznej długości ponad 3,7km, w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie tych robót, w powiązaniu z wykonaną już przebudową drogi na odcinku Wólka Świątkowa – Krynka oraz wybudowanym rondem w Krynce, wpłynie na zwiększenie komfortu podróżowania, poprawę dostępności do ośrodków gospodarczych i usług publicznych w Łukowie, oraz ułatwi połączenie z sąsiednim powiatem siedleckim.