Przebudowa dróg powiatowych Świdry – Rzymy-Rzymki

Podpisanie umowy

W maju br. Powiat Łukowski rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę z wykonawcą na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: 1213 KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów, Nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry – Rzymy-Rzymki”.

Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 16.120.757,13 zł., a szacowana na dzień zawarcia umowy z Wojewodą pomoc finansowa wyniesie 9.672.454,27 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1213L o długości prawie 2 km, oraz trzy odcinki drogi 1320L o łącznej długości 8,6 km w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Modernizacja infrastruktury drogowej na tak długim odcinku wpłynie na zwiększenie komfortu podróżowania, poprawę dostępności do ośrodków gospodarczych i usług publicznych w gminie Łuków, oraz istotnie przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wypadków i kolizji.