Przebudowa drogi powiatowej – Aleje Kościuszki w Łukowie

Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej nr 1375 L Łuków Al. Kościuszki. Na czas robót odcinek drogi od ul. Przemysłowej do ul. Dworcowej został wyłączony z ruchu kołowego.

Przebudowa obejmuje w szczególności:

– roboty pomiarowe;

– frezowanie nawierzchni;

– regulacja krawężników;

– rozebranie i ponowne ułożenie chodnika;

– regulacja włazów kanałowych;

– oczyszczenie nawierzchni;

– skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;

– wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową;

– wykonanie warstwy ścieralnej;

– ścinanie, poboczy;

– wzmocnienie poboczy kruszywem;

– oznakowanie poziome.