Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz

Przebudowa

W listopadzie br. Powiat Łukowski podpisał umowę z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu publicznego, na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 330 849,48 zł., z czego aż 80%, czyli prawie 265 tys. zł. zostanie pokryte ze środków otrzymanej pomocy finansowej.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany chodnik na odcinku 415m, począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Istniejący w tym miejscu ciąg pieszy, nie spełniający obecnie wymogów przepisów technicznych pod względem szerokości, zostanie poszerzony.  Priorytetowym założeniem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. Nie bez znaczenia jest także zwiększenie estetyki otoczenia, gdyż w ramach robót zostaną uporządkowane rowy przydrożne i zjazdy na przyległe nieruchomości.