Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Gręzówka

W listopadzie br. Powiat Łukowski podpisał umowę z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu publicznego, na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr  1312L w miejscowości Gręzówka”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 496 903,17 zł., z czego aż 80%, czyli prawie 400 tys. zł. zostanie pokryte ze środków otrzymanej pomocy finansowej.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany chodnik na odcinku 990m, od ronda w kierunku drogi krajowej. Priorytetowym założeniem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. Korzyść odniosą jednak wszyscy, zarówno kierowcy dzięki zwiększeniu płynności ruchu i bezpieczeństwa jazdy po zmroku, jak i mieszkańcy dzięki zwiększeniu estetyki przestrzeni i atrakcyjności miejscowości.